Hjem

Nemndas formål: Brukerklagenemnda skal sikre en rimelig, rettferdig og hurtig behandling av tvister mellom brukere og tilbydere av ekomtjenester.

 

Det rettslige grunnlag:Ekomloven § 11 -5, ekomforskriften § 10-1 og 10-1a samt ekomforskriften § 5a-6. De nærmere bestemmelser om nemndas virke og saksbehandling er regulert i vedtekter fastsatt av Nasjonal kommunikasjonsmyndighet.

 

Opprettelsen: Brukerklagenemnda ble opprettet 1. februar 2006 etter avtale mellom ekomtilbydere og Forbrukerrådet på bakgrunn av EUs direktiv om universelle tjenester og forbrukerrettigheter art. 34. Fra 15. januar 2008 ble alle tilbydere pliktige å la nemnda behandle tvister.

 

Klageadgang: Nemnda kan behandle klager fra privatpersoner og småbedrifter med inntil 10 ansatte. Man kan klage på forhold som er oppstått etter 1.februar 2006. Fra 1. juli 2013 skal tilbyder skriftlig informere sluttbruker om klageadgangen til Brukerklagenemnda ved avslag på klage. Klager som skal behandles i nemnda, må være avsendt innen rimelig tid etter at klager har mottatt endelig skriftlig svar på sin klage fra tilbyder. Dette i henhold til endringer i ekomforskriften § 10-1 tredje ledd av 20. juni 2013, jf. Brukerklagenemndas vedtekter § 6-2.

 

Brukerklagenemnda behandler klager på følgende ekomtjenester:

 1. Fastnett telefontjeneste
 2. Mobiltelefontjeneste
 3. Bredbåndstjeneste
 4. Bredbåndstelefoni/ip-telefoni
 5. Annen internettilgang
 6. Fellesfakturert tjeneste.

Brukerklagenemnda behandler ikke klager på:

 1. angrerett vedrørende ekomtjenester
 2. fellesfakturerte tjenester der forholdet det klages på har oppstått før 1. juli 2008.
 3. bredbånds-tv
 4. kabel-tv/digital-tv
 5. grensene for leveringsplikten
 

For mer informasjon se også "Ofte stilte spørsmål" eller søk blant våre tidligere avgjørelser.